ПРОЕКТ „РЕЛАКС“

Това което повечето хора трябва да научат е как да обичат хората и да използват предметите, вместо да обичат предметите и да използват хората…

неизвестен автор