АртФотоФонд е програма за професионална фотографска подкрепа на иновативни проекти в обществена полза чрез а) тяхното фото заснемане и представяне на широката общественост по един творчески и провокативен начин, и/ли чрез б) включването на фотографското изкуство в самата творческа концепция, в случая на интердисциплинарни културни проекти.Целта на фонда, в лицето на фотографа Здравко Йончев, е да подпомага организации и граждански инициативи в популяризирането на вълнуващи и обществено значими техни идеи и проекти от сферата на културата и изкуствата (акцент), образованието, спорта, опазването на околната среда и др.Първите четири издания на АртФотоФонда ще бъдат финансирани от „Фонд за иновации в културата“.

Защо снимки?

За никой не е тайна, че голяма част от разпространението на информация, рекламата, а и продажбите (по света и в България) се случват онлайн, използвайки съвременните дигитални възможности за по-лесно и насочено достигане на потребители, клиенти и заинтересовани страни. А социалните мрежи сами по себе си, чрез механизмите за споделяне и насочена реклама, се оказват най-ефективната платформа за това.В днешно време, снимката се оказва най-успешното средство за предаване на информация, за въздействие върху дадена целева аудитория и за промотиране на събития, продукти, услуги и т.н. – особено онлайн!

Така например, 87% от споделяните постове във Facebook (март 2014 г.) са на основата на снимка(и).В Twitter, 35% от споделянията са на основата на снимки, 28% – на видео, и т.н.

Все пак, не всяка снимка би имала успех. Стойностната и интересна като съдържание снимка създава по-голяма ангажираност и съответно има по-голям шанс да бъде разпространена.

Защо именно снимката е толкова важна?

Причините са няколко:

  • Човешкото зрение се оказва най-ефективното и ефикасно средство за разбиране на дадена информация, поради това визуалните елементи преобладават над текстовите в последно време. Така например, след намесата на известния дизайнер на вестници, списания и уеб страници  Jacek Utko  в дизайна на вестник „Капитал“, неговия тираж се увеличава с около 100 %.(Jacek Utko в TED) В сферата на образованието пък се забелязва тенденцията подходите на преподаване да стават все по-интерактивни и визуално възприемливи.
  • Времето, необходимо за разбиране на визуалното съдържание и посланието, която носи една снимка, е с пъти по-кратко отколкото времето, нужно за преглеждане на клип, линк, текст и т.н.
  • Една успешна снимка, запазва стойността на заснетия момент за неопределено време и може да бъде използвана многократно и по различни начини, онлайн и офлайн.

Нужда от качествени фотографии –и в сферата на културата, образованието, екологията, спорта, социалните услуги…?!

Както в света на бизнеса и предприемачеството, така и в сферата на културата, а и всякакви сфери на дейност с идеална цел – една стойностна идея рискува да не постигне целите си, а понякога дори да не бъде реализирана, ако не бъде добре представена.

Когато една идея търси финансиране, след иновативността, потенциала на екипа и т.н., едно от основните изисквания (било то на публични програми или на потенциални бизнес спонсори) е високата ангажираност на публиката, целевите групи, потребителите – на място и онлайн. А както става ясно от фактите по-горе, добрите и ефектни снимки могат да бъдат ключ към това!

Все по-належаща е нуждата нестопанските организации и инициативи да използват различни бизнес подходи при набирането на финансиране и реализиране на дейността си, особено в съвременните условия на насищане с идеи, проекти и събития. Доброто презентиране и „реклама“ са ключови за това!

Подкрепата на АртФотоФонда за проекти и идеи в сферата на културата, образованието, екологията, спорта, социалните услуги и др. би придало допълнителна стойност именно във въвличането и ангажирането на повече „публика“ и на широката общественост. Това на свой ред би повишило и възможностите за привличане на финансиране и друга подкрепа за важни за всички нас инициативи с нестопанска цел.

Fond Sofia

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.