Skip to main content

Програма „АртФотоФонд“


Насоки


Онлайн Формуляр

“АртФотоФонд” е програма за професионална фотографска подкрепа на иновативни проекти в обществена полза чрез а) тяхното фото заснемане и представяне на широката общественост по един творчески и провокативен начин, и/ли чрез б) включването на фотографското изкуство в самата творческа концепция, в случая на интердисциплинарни културни проекти.

Целта на АртФотоФонда е да подпомага визуалното представяне (чрез фотографии) и популяризиране на идеите и проектите с обществена значимост на организации и граждански инициативи от сферата на културата и изкуствата, образованието, спорта, опазването на околната среда и др.

Всеки проект/ идея, кандидатствал и спечелил подкрепа от АртФотоФонда, получава безвъздмезно (безплатно) заснемане – в рамките на до 3 дни – на събитието по проекта или на други пряко свързани с реализацията му дейности, нуждаещи се от фотографски услуги/ участието на арт фотограф в цялостната концепция. Като краен резултат, одобрените проекти получават пакет от професионално заснети и обработени фотографии с разпознаваемия почерк и стил на фотографа, както и споделяне и популяризиране на договорена селекция от снимките през каналите на фотографа.

От програмата до сега

Лагерът край Ловеч: Памет и свидетелства

март 30, 2016

Програма за социално предприемачество на БЦНС

февруари 20, 2016

Пътят на смелите с Константина Живова

декември 21, 2015

АСТ фестивал

ноември 20, 2015

Необяснимо – дисонанс за актьор и актриса

юли 20, 2015

Спектакъл “Приказка за Новата земя”

май 30, 2015

Страница на сцена

май 14, 2015

Младежки фестивал „За Земята“

април 4, 2015