Няколко кадъра от пребиваването ми в Берлин покрай изложбата ми там. На пролет предстои едно по-подробно разхождане 🙂

Отговори