„Фермерски пазари фест“ – Хранкооп

Готварството не е химия. То е изкуство. То изисква инстинкт и вкус, а не точни мерки.

Марсел Булестин, френски ресторантьор

Лошокачествената храна разболява хората – лошокачествените хора разболяват обществото.

Аз винаги готвя с вино. Понякога дори го добавям към храната.

Уилиям Клод Фийлдс