Любовта в брака се съхранява до тогава, до когато мъжът и жената продължават да се интересуват от мислите на другия!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.