Любовта в брака се съхранява до тогава, до когато мъжът и жената продължават да се интересуват от мислите на другия!