Изложба „Старите минерални бани на София“

Септември 2014