1
1

ВРЕМЕТО НА КВАРКИТЕ – интерактивна театрална инсталация на тема квантова физика

Eстественото продължение на една от четирите миниатюри, съставили „ПроТекст 5: Навреме“. 

Основната цел на проекта „Времето на кварките” е да изследва понятието „време” през очите на съвременната наука. Екипът иска да разкаже и покаже по разбираем и забавен, но същевременно задълбочен и коректен начин едни от най-интересните парадокси в съвременната физика. Избират формата „театрална инсталация” – мъглява и неясна за аудиторията, но даваща достатъчно свобода за артистични идеи. Основният проводник на информация в спектакъла е случващото се пред нас интервю с действителен физик-експериментатор. Споделяните с нас идеи за същността на квантовия свят и последните хипотези и търсения на физиката и космологията, биват онагледени чрез множество разположени в пространството инсталации. Публиката се движи свободно между различните обекти, като най-вероятно ще срещне два кварка, които също циркулират в залата и представляват жива инсталация, демонстрираща метафорично и бутафорно част от схващанията на съвременната наука за елементарните частици, от които сме изградени.