„Изкуството е посредник на това, което не може да се изкаже.“  Гьоте