СВАТБЕНА ФОТОГРАФИЯ

Цена от 750 лева.  

 • Заснемане на цялото сватбено тържество от сутринта до завършека на вечерта;
 • Сватбена фото сесия на младоженците;
 • Обработка на снимките;
 • Запис и предаване на снимките на DVD прeносител;
 • Предаване на около 600-800 снимки.

Допълнителни услуги:

 • Предсватбена сесия – 120 лева.
 • Дизайн на сватбен фотоалбум – 65 лева.

Фото книга 25/25 см.

Галерия

АРХИТЕКТУРА & ИНТЕРИОР

Ориентировъчна цена за една сесия 200-600 лева.

Цената се определя в зависимост от няколко фактора:

 • Брой снимки;
 • Сложност на изпълнение;
 • Целта на използване на финалните снимки – отпечатване, онлайн представяне, други;
 • Срок  за предаване на снимките;
 • Времето за заснемане и обработка на снимките.

ИНТЕРИОР

Цена 5-30 лева за кадър.

Определя се от различни фактори:

 • Брой на желаните снимки;
 • Срок за изпълнение на услугата;
 • Сложност на изпълнение;
 • Целта на използването на снимките.

СЪБИТИЯ

Ориентировъчна цена 150-350 лева.

Събития от типа на конференции, обсъждания, дискусии, семинари и др. В зависимост от броя на участници, мащаба на събитието и продължителността му цената варира. Обхваща се цялото събитие, времето преди началото и след края му.

Към тази ценова категория влизат и други събития като например – награждавания, концерти, театрални постановки, уъркшопи, събития от фестивали и други.

ПРЕДМЕТНА ФОТОГРАФИЯ

Цена 10-30 лева за кадър.

Определя се от различни фактори:

 • Брой на желаните снимки;
 • Срок за изпълнение на услугата;
 • Сложност на изпълнение;
 • Целта на използването на снимките.

ПОРТРЕТНА ФОТОСЕСИЯ

Цена 80-120 лева

Зависи от броя на снимките и сложността на изпълнение.

 • 8 снимки с високо качество и стилна обработка;
 • В случаите, при които сесията е извън София разноските по настаняване, транспорт и нощувка се включват допълнително към цената.
ПОРТРЕТИ