Рисуваните каменни первази, маси и плотове са начинание на Жора Гавраилова. Ползвайки естествения материал (вулканичен камък) тя добавя цветни глазури, които придават освен неповторими шарки, но и подобряват качествата на камъка. Така изработени плотовете са подходящи за външната среда. Радостни и красиви са произведенията напомнящи живописни пана.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.