Програма „АртФотоФонд“


Насоки


Онлайн Формуляр

“АртФотоФонд” е програма за професионална фотографска подкрепа на иновативни проекти в обществена полза чрез а) тяхното фото заснемане и представяне на широката общественост по един творчески и провокативен начин, и/ли чрез б) включването на фотографското изкуство в самата творческа концепция, в случая на интердисциплинарни културни проекти.

Целта на АртФотоФонда е да подпомага визуалното представяне (чрез фотографии) и популяризиране на идеите и проектите с обществена значимост на организации и граждански инициативи от сферата на културата и изкуствата, образованието, спорта, опазването на околната среда и др.

Всеки проект/ идея, кандидатствал и спечелил подкрепа от АртФотоФонда, получава безвъздмезно (безплатно) заснемане – в рамките на до 3 дни – на събитието по проекта или на други пряко свързани с реализацията му дейности, нуждаещи се от фотографски услуги/ участието на арт фотограф в цялостната концепция. Като краен резултат, одобрените проекти получават пакет от професионално заснети и обработени фотографии с разпознаваемия почерк и стил на фотографа, както и споделяне и популяризиране на договорена селекция от снимките през каналите на фотографа.

От програмата до сега

Лагерът край Ловеч: Памет и свидетелства

март 30, 2016

Програма за социално предприемачество на БЦНС

февруари 20, 2016

Пътят на смелите с Константина Живова

декември 21, 2015

АСТ фестивал

ноември 20, 2015

Необяснимо – дисонанс за актьор и актриса

юли 20, 2015

Спектакъл “Приказка за Новата земя”

май 30, 2015

Страница на сцена

май 14, 2015

Младежки фестивал „За Земята“

април 4, 2015

Проект „Релакс“

май 20, 2014

Детска танцова програма на фондация „Танцово изкуство – Илиев“

октомври 21, 2013

„Времето на кварките“ – ОСАИК „36 маймуни“

октомври 20, 2013